VISION FOR SPORT IN WALES - Squash Wales

Tickets for the 2024 Presentation Evening Now Available

VISION FOR SPORT IN WALES

23rd July 2018

Local news

“AN ACTIVE NATION WHERE EVERYONE CAN HAVE A LIFELONG ENJOYMENT OF SPORT”

Today (Thursday 19 July) Sport Wales launches the new
Vision for Sport in Wales.

The Vision seeks to transform Wales into an Active Nation, following conversations with individuals from across the country.

The launch today coincides with the announcement of the Healthy and Active Fund – a new £5m fund to encourage and share ideas for helping people live healthy and active lives.

For more information, click here

To read more about the Vision and what it can mean for YOU, visit our website, follow @VisionCymru on Twitter and use the hashtag #WeCanWales to get involved online.

We’re sending you this email as you’ve previously expressed an interest in receiving news and information about Sport Wales’ strategic role.
If you would like to stop receiving news about Sport Wales’s strategic work, or feel you’ve received this email in error, please use the unsubscribe button.

“CENEDL EGNÏOL LLE MAE PAWB YN GALLU MWYNHAU CHWARAEON AM OES”

Heddiw (Dydd Iau 19 Gorffennaf), bydd Chwaraeon Cymru’n lansio’r Weledigaeth ar gyfer Chwaraeon yng Nghymru.

Mae’r Weledigaeth ar gyfer Chwaraeon yn ceisio trawsnewid Cymru i fod yn Genedl Egnïol yn dilyn sgyrsiau gydag unigolion o bob rhan o’r wlad.

Mae’r lansiad heddiw hefyd yn cyhoeddi’r Gronfa Iach ac Egnïol – Cronfa newydd gwerth £5m i annog a rhannu syniadau ar gyfer helpu pobl i fyw bywydau iach ac egnïol.

Am ragor o wybodaeth, cliciwchyma.

I ddarllen mwy am y Weledigaeth, ewch i’n gwefan, dilynwch @VisionCymru ar Twitter a defnyddiwch #GalluMaeCymru i gymryd rhan ar-lein.

Rydym yn anfon yr e-bost hwn atoch gan eich bod wedi mynegi diddordeb i dderbyn newyddion a gwybodaeth amdan rôl strategol Chwaraeon Cymru.
Os hoffech chi roi’r gorau i dderbyn newyddion am waith strategol Chwaraeon Cymru, neu os ydych chi’n teimlo eich bod wedi derbyn yr e-bost ar gamgymeriad, defnyddiwch y botwm i ddad-danysgrifio.

Stay up to date

Sign up to the Squash Wales newsletter to receive regular updates on events, member benefits and good news from the community.