START YOUR COACHING TRAINING NOW - Squash Wales

Register Now For The Summer Of Squash

START YOUR COACHING TRAINING NOW

5th May 2021

FeaturedNational news

Thought about making the first step towards coaching?

Squash Wales are now able to offer two courses for people of all experiences from ages 16+: –

Squash Leaders Award 16+ (3hours)

To gain basic coaching techniques to help new players and tips for keeping young people playing the game

Level 1 (Full Day)

Learn how to deliver squash within a primary and secondary school environment and to coach different participants within a club or leisure centre setting.

Enquiry today and take the first steps to make a difference in your Squash community.
[email protected]
or to speak to one of our development officers
[email protected] – North Wales

[email protected] – South Wales.


Meddwl am gwneud y cam cyntaf tuag at hyfforddi?

Mae Sboncen Cymru nawr yn gallu cynnig ddau gwrs sy’n addas ar gyfer pobol o phob profiad o 16 oed: –

Gwobr Arweinwyr Sboncen 16+ (3 awr)

Dysgu technegau hyfforddi sylfaenol i helpu chwaraewyr newydd ac awgrymiadau ar gyfer cadw pobl ifanc yn chwarae’r gêm

Lefel 1 (Diwrnod Llawn)

Dysgu sut i ddarparu sboncen o fewn amgylchedd ysgolion gynradd ac uwchradd ag i hyfforddi gwahanol aelodu mewn lleoliad clwb neu ganolfan hamdden.
Holwch heddiw, pheidiwch â cholli’r cyfle i wneud gwahaniaeth yn eich cymuned Sboncen.
[email protected]
neu i siarad ag un o’n swyddogion datblygu;
[email protected] – Gogledd Cymru
[email protected] – De Cymru.

Stay up to date

Sign up to the Squash Wales newsletter to receive regular updates on events, member benefits and good news from the community.